Myffa90, teksty z grudnia 2010 roku

3 teksty z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Słona kropla z oczu

za­cis­kam pięści
uderzam w blat stołu
zrzu­cając strzępki twoich
uśmiechów fotograficznych

i zbi­ta sokówka obok
co­la ska­puje po rantach
syn­chro­nizując się
z wy­cieka­mi moich oczu

kap, kap a przecież
nie kroiłam cebuli
ty przez os­tatnie dni
siekałeś czątki mnie

wy­cis­kałeś resztki
tętniące­go życia
a dziś oczyszczam się
z ciebie na zawsze

spłynąłeś mi po policzkach
zam­knięty w jed­nej kropli
bym mogła twar­do stąpać
i na no­wo w oczach mieć

nie słone a słoneczne
iskry


__________________________________
z se­rii auto­buso­wych noc­nych powrotów 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 27 grudnia 2010, 09:18

Z kronik przez judasze moich oczu

błądził bezszelestnie
chy­ba, że łyknął
bo mro­zy nadeszły
to huczał

w przy­tułkach tłoczno
niewar­to za ta­lerz grochówki
łat­wiej bić się z gołębiami
o okruchy

niez­grab­nie ubrany
pachnący zeszłym miesiącem
z lek­ko si­wym zarostem
na twarzy

stoi przeg­ra­ny z życiem
przy­jaciół brak wokół
tyl­ko te sępy zwęszające
wiśniówkę

a la­to nie zdążyło
od­wie­dzić pa­na Ryśka
piąty grudzień
za­marzł na ławce

_________________________________
Kon­ty­nuac­ja kro­nik niedopracowanych 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 9 grudnia 2010, 14:57

Z kronik pedofila

zacza­jał się jak cień
krok w krok
węszył psim nosem
błysk w oku
cu­kierków pełne garście
wa­bik na chłopięce serca

ku­pionych zap­raszał do domu
na no­we plays­ta­tion
pożąda­nia cho­re żądze
wy­buchają łapczywie
duszno się zrobiło
zdej­mijmy koszulki

spesze­nie, szkla­ne oczy
si­niaki na przegubach
pa­nika sta­wała w gardle
tłumiła nieme dźwięki
pod­niecające pog­rucho­tane kości
sił brak na pogoń
do drzwi, do wyjścia

zos­tał wy­ryty w pamięci
nierówny oddech
i ta połama­na psychika
dziec­ka została


_____________________________
z se­rii niedopracowanych 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 grudnia 2010, 09:58

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam