Myffa90, teksty z kwietnia 2010 roku

25 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

O ile świat jest pyszniej­szy gdy ty mnie próbu­jesz i ja znam twój smak.. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 30 kwietnia 2010, 00:09

Ro­zejm partnerski


Pew­na pa­ni z pew­nym pa­nem mieli negocjować.
Przyszło im nawza­jem w łóżku się tresować. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 kwietnia 2010, 00:02

Ty bez­czel­nie śmiejesz mi się w twarz.
Tyl­ko ja po­tem płaczę skrycie. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 kwietnia 2010, 17:51

Kaloryfer

Mąż miał wyćwiczo­ny, wyrobiony.
Tyl­ko cze­mu nie grzał żony? 

myśl
zebrała 42 fiszki • 27 kwietnia 2010, 00:11

Mam ra­ka słów przy to­bie. Plącze mi się język i brak mi argumentów. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 kwietnia 2010, 16:52

Pies

Dla jed­nych przy­jaciel w pos­ta­ci zwierzaka.
Dla in­nych państwo­wa zmo­ra taka. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 kwietnia 2010, 00:18

Alpinista

Nad wy­raz lu­bił po górach chadzanie.
Lecz naj­bar­dziej szczytowanie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 kwietnia 2010, 11:12

Mie­szała dużo w życiu.
Raz łyżeczką, raz słowem.. 

myśl
zebrała 55 fiszek • 23 kwietnia 2010, 13:30

Panna

Tak lek­kie obycza­je miała,
że ona sta­wała, je­mu stała. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 22 kwietnia 2010, 15:40

Pat­rzę przez wiz­jer, a to szczęście pu­ka do moich drzwi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 kwietnia 2010, 15:25

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam