Myffa90, teksty z kwietnia 2012 roku

1 tekst z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Milczenie jest dla mnie tombakiem

cza­sem roz­porządzam czasem
według włas­ne­go uznania
nie ślęczę przy telefonie
cze­kając na li­tości­wy gest

z chęcią do końca wysłucham
głośne­go dzwon­ka Prodigy
te­raz zas­ta­nawiaj się co robię
bo może siedzę przy piwie

z wro­giem nu­mer jeden
słod­ko się uśmiecham
do im­bi­rowej pianki
co gorzej ma­lino­wego chłopca

mar­tw się i rozmyślaj
co ro­bi two­ja ko­bieta bo
w rzeczy­wis­tości czy­ta książkę
gdzieś nad Wisłą wściekając się

twar­da zołza nie przyzna
co leży jej na sercu

*mało wier­sza w wierszu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 2 kwietnia 2012, 21:15

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam