Myffa90, teksty z lipca 2010 roku

19 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Ty­le krętac­twa te­raz, że nie pot­ra­fię iść pros­to, nie roz­glądając się na boki. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 30 lipca 2010, 10:14

Cnotka

Wpierw spogląda zalotnie,
a po chwi­li w ja­ja kopie. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 29 lipca 2010, 12:29

Będąc na dnie

Na dnie
szkla­nej butelki
siedzę ja 
smut­ku bąbelki.
Wewnątrz kipiący
cyt­ry­ny smak
skry­wa nastrój
wyk­rzy­wia twarz.

Na dnie
tek­tu­rowe­go pudełka
od­poczy­wam ja
przeszłości mgiełka.
Wśród sterty
pożółkłych papierów
zbieram kurz
wspom­nień wielu.

Na dnie
ol­cho­wej szuflady
tańczą myśli,
nie­szcze­rych rady.
Pośród kolorowych
zszy­wek, spinaczy
mas­kujących szarość
moich rozpaczy.

I będąc tam
na dnie
łap­czy­wie, zachłannie
uk­ry­wam się.
I nie chcąc
niczy­jej pomocy
zmieniam miejsca
od ra­na do nocy. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 lipca 2010, 00:05

Asystentka

Nie mu­si znać się na robocie,
ma mieć duże cyc­ki, to leży w istocie.


Spóźniona de­dykac­ja dla Ta­lar­ko­wej (Me­ry), mającej kos­ma­te myśli, które ba­wią tu wszys­tkich. :)) 

myśl
zebrała 65 fiszek • 27 lipca 2010, 00:36

* * *

Po­piep­rzę, posolę
Zjem cię całego
Wcielę się w rolę
Przykrócę twe ego

Posłodzę, przyprawię
Za­siądę do stołu
Za­nim cię strawię
Roz­biorę do rosołu

Poćwiar­tuję, posiekam
Na później zamrożę
Z niczym nie zwlekam
Wrzucę na rożen

Chociaż...
Przes­tańmy się żreć.
Wca­le nie chcę cię jeść!

...............................................................................
Po przeczy­taniu myśli Mistcat 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lipca 2010, 00:18

Mroczny żniwiarz

Przyszłaś do mnie od­ważnym krokiem,
ub­ra­na na czar­no, otu­lona mrokiem.
Przyszłaś do mnie bez zaproszenia,
nie zos­ta­wiając nadziei cienia.
Przyszłaś do mnie bez twarzy, zakapturzona,
Ni to ra­dos­na, ni to wkurzona.
Przyszłaś do mnie, by zab­rać ze sobą
A ja... zwyczaj­nie nie poszłam. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 lipca 2010, 20:08

Is­tnieje jed­na szan­sa, a te ko­lej­ne są dla ludzi naiwnych. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 19 lipca 2010, 23:18

Ogród nasz

Us­chła nasza miłość
i nies­kończo­na jej ilość.

Wzrosła czys­ta nienawiść.
Znów ją pod­lałam, wszys­tko na nic.

A Ty wciąż dużo przesadzasz,
po stok­roć bólu chcesz mi zadać.

Wyr­wałam twe ser­ce nic nieczujące.
Ty za­kopałeś chwi­le og­niem płonące.

I zaszcze­piłeś we mnie ten smutek.
Zdep­tałeś jak chwas­ta, ta­ki był skutek... 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 lipca 2010, 12:08

***

Ono za dnia błyszczące, powabne,
zaw­sze wyglądające zgrabnie.
On dos­tojny, choć nieśmiały,
rzad­ko po­kazu­je się cały.
Ono okrągłe, w żółtej sukience,
długie, złocis­te ma no­gi i ręce.
On szczupły, wątły, za to wysoki,
wol­niut­ko ku niebu sta­wia kroki.
Ono przyświeca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 lipca 2010, 15:29

Doświad­cze­nie uczy os­trożności, bo im człek doj­rzal­szy tym mniej tkwi w nim odwagi. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 15 lipca 2010, 21:00

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam