Myffa90, teksty z lipca 2011 roku

11 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Źródło niepo­rozu­mień wy­lewa po­tok zbędnych słów. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 31 lipca 2011, 11:30

Pocztówka z wakacji

Obo­je lu­bimy pog­ry­wać tak sa­mo
na bois­ku kłam­stw i prawdy
Chcę byś nau­czył mnie przyjaźni
Z Tobą tak na zawsze
Bo ja wca­le nie umiem się przyjaźnić
mną ser­ce dy­rygu­je, Ty wiesz więcej
na ten te­mat, bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 lipca 2011, 00:06

Ro­bota - nie cno­ta. Nie tra­cisz jej je­den raz. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 lipca 2011, 09:06

Gdy­by kuśka nie ska­kała to by skoków w bok nie było. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 28 lipca 2011, 00:00

Łysy łyse­go też os­ku­bać potrafi. 

aforyzm
zebrał 119 fiszek • 27 lipca 2011, 00:00

Psy tyl­ko obwąchują du­py, to my liżemy je so­bie nawzajem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 26 lipca 2011, 01:03

Pros­ty człowiek pros­ta­kowi nierówny. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 25 lipca 2011, 15:32

Łat­wiej świecić dupą niż zabłysnąć intelektem. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 7 lipca 2011, 11:56

Bieda nie piszczy, sie­dzi cicho wstyd­li­wie. To uza­leżnienie skam­la o złotówkę pod sklepem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 lipca 2011, 14:26

Wie­dzieć nie znaczy zda­wać so­bie z te­go sprawę. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 lipca 2011, 14:07

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam