Myffa90, teksty z lipca 2014 roku

1 tekst z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Zauważ mnie

jes­tem ok­ruchem na spodniach
rzęsą w oku i ka­myczkiem w bucie
ma­leńka krzyczę - jes­tem tu
zauważ mnie

jut­ro pot­rzeb­na na pół etatu
po­jut­rze wolne
po­tem ur­lop na dłużej

jes­tem muchą na nosie
resztką jedze­nia w zębie
i mokrą skarpetką
zauważ mnie

przeszkadzam dzisiaj
zaw­ra­cam głowę jutro
i ut­rudniam pojutrze

za­nim będzie za późno
wyj­mij mnie z kie­sze­ni
i zauważ
że cię potrzebuję 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 lipca 2014, 17:02

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam