Myffa90, teksty z lutego 2011 roku

2 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

2KC

smut­ki przepłynęły przez wątrobę
wa­riac­kim stężeniem czterdziestoprocentowym
od­bi­jały się pi­jacką czkawką
skradły spokój mo­jej duszy
mogły odejść z tęczo­wym kolorem
w mo­jej toale­cie, brzuch tak boli

ra­dości błysnęły na chwilę
lek­ko żółty­mi zęba­mi i zarażały
lus­trza­nym mrug­nięciem oka
krótkot­rwa­le jak iskierka
zgasły, smu­tek je zażegnał
obudził się z bolącą głową


________________________________
z se­rii wyb­ryków wyskoprocentowych 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 10 lutego 2011, 10:38

Został tylko wstyd

god­ność opluta
za­dep­ta­ne wartości
praw­da kaj­danka­mi skuta
brak jej wolności
zgnieciony szacunek
ner­wy poszarpane
wy­pity moc­ny trunek
no­ce nieprzespane
ro­zum jak­by rozjechany
wier­ność zapomniana
rozsądek nieco sprany
głupo­ta została
su­mienie popełzło
kłam­stwo zbratało
w gównie ugrzęzło
wszys­tko pomotało


______________________________
Z se­rii po­mie­sza­ne z poplątanym 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 lutego 2011, 21:40

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam