Myffa90, teksty z lutego 2012 roku

2 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Wciąż obcy sobie

nie dzi­wi noc pełna rozkoszy
zna­my się tyl­ko po zmierzchu
nig­dy nie zjed­liśmy wspólne­go obiadu
na kawę mnie nie zabrałeś

cza­sem pi­liśmy wino
ja dla od­wa­gi ty nie wiem po co
ra­no było jak zawsze
zbierałam rzeczy z podłogi

łza nie ma siły już spłynąć
uod­parniają miesiące
te­lefon od two­jej dziewczyny
spra­wia że chcę stąd uciec

wychodzę bez pożegnania
zos­ta­wiając małą karteczkę
nie chciałam cię budzić
może zje­my kiedyś coś na mieście

żegnaj

_______________________________
ciężko z zapisem
bełkot w głowie 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 26 lutego 2012, 17:32

Szczęśliwa ósemka

Choć jes­teś gdzieś tam daleko,
za ośmioma mi­lami szczęścia.
Myślę o To­bie osiem ra­zy częściej,
niż po­mieścisz w swo­jej głowie.

Głupo­ta wzięła mnie w ramiona.
Cieszę się w samotności,
a mogłoby to być do Ciebie, wiem
zbyt wczes­na godzina [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 lutego 2012, 22:36

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam