Myffa90, teksty z maja 2011 roku

6 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Płacząca wierzba

nie piszę wier­szy, nie tworzę poezji
di­luję słowem, uza­leżniam prostotą
jes­tem zwykłym drzewem
marną re­kon­struk­cją

czy twar­da py­tasz, wątpię
miękka jak gąbka, wy­cisnąć można
prze­cież ro­bisz to codziennie
nie ma we mnie człowieka

zbieram chwas­ty naszych miłostek
i wiesz co, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 maja 2011, 13:54

Gumka

Wiąże, dociera
Na ko­niec uwiera 

myśl
zebrała 33 fiszki • 20 maja 2011, 08:50

Choć por­tfe­le wyp­cha­ne pieniędzmi to niektórych i tak nie stać na uśmiech, na życzli­wość, na cokolwiek. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 maja 2011, 08:28

Człowiek ma bar­dzo niską tem­pe­raturę wrze­nia. Mi wys­tar­cza skrom­ne trzydzieści se­kund, by za­goto­wać się do czerwoności. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 11 maja 2011, 10:51

Keks

jak to się stało kocha­nie, że kiedyś wszędzie,
a dziś nie poz­na­jemy się nawet
jak to się stało kocha­nie, że biegłam do ciebie
i stchórzyłam skręcając gdzieś w bok

szu­kaliśmy się ty­le i zgu­biło nas to
gubiliśmy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 4 maja 2011, 19:52

Beton środkowo europejski

to już nie to sa­mo miasto
to nie ten sam klimat
po­wyk­rzy­wiane chodniki
jak i mi­ny przechodniów
wie­cznie nadąsanych
z no­sami zadartymi

brud­ne traw­ni­ki i brud­ne myśli
sla­lomistów spi­jających resztki
pi­wa pod sklepem

a mi nie opłaca się w parku [...] — czytaj całość

wiersz • 2 maja 2011, 13:55

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam