Myffa90, teksty z marca 2010 roku

11 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Te­raz gdy ob­nażyłam swoją duszę przed tobą, mam wrażenie, że szydzisz z ta­jem­nej cząstki mnie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 marca 2010, 22:54

Miesiąca­mi nic, a gdy ma­sowo nad­chodzą złe dni, w głowie układają się słowa: Sza­now­ny Pa­nie Boże.., z nadzieją, że zechce pomóc. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 marca 2010, 00:11

Dos­tałam poz­wo­lenie na broń. Te­raz ruszam na po­lowa­nie by za­bić tęsknotę... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 marca 2010, 00:08

Dziś od­kryłam, że aby prze­nieść się w cza­sie pot­rze­ba je­dynie zmiany go na let­ni bądź zi­mowy. Niesamowite! 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 marca 2010, 00:15

Boimy się pająków.
A zas­ta­nawialiśmy się dlacze­go one przed na­mi uciekają? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 marca 2010, 10:50

Gdy ko­bieta raz przełamie swą wstydliwość,
Tak już za każdym ko­lej­nym ra­zem łat­wiej ją do te­go namówić. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 26 marca 2010, 15:17

Ile?
Ile łez jes­teś wart?
Ile w ser­cu ran?
Pier­wsza łza płynie dla ciebie.
Ko­lej­ne również.
Jeśli sądzisz, że jes­teś wart ich wszystkich
Możesz splunąć mi w twarz
Ale nie sądzę też byś miał od­wagę to zrobić...
Cieka­we czemu?
Czyżby nie­czys­te sumienie? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 marca 2010, 00:38

W do­bie te­lefonów ciężko o pry­wat­ność, odo­sob­nienie. Kon­tro­la wzras­ta wraz z ta­niejący­mi minutami. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 24 marca 2010, 18:41

Kre­dyty zaufania,
Je­dyne da­wane bez do­wodów osobistych. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 23 marca 2010, 14:30

Młodzieńcza miłość jest taka:
Myślisz, że kochasz.
A z każdym za­kocha­niem prze­konu­jesz się, że to pop­rzed­nie było tyl­ko na­mias­tką te­go co jeszcze przed tobą. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 marca 2010, 19:48

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam