Myffa90, teksty z marca 2013 roku

1 tekst z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Wyjątkowo mroźna ta wiosna bez ciebie

ro­zum nie jest żadnym
kas­tra­torem serc
jeśli chodzi o pa­nią M.
łaj­daczka znów przyszła
nieproszona

cze­kola­da od ciebie dobra
na smut­ne wieczory
jed­nak gorzka jak mój nastrój
i przeszłość na którą muszę
spoglądać

wspom­nienia są jak drzazgi
wypływają z łza­mi niepostrzeżenie
śniegi stop­niały na chwilę
a ja da­lej żebrzę
o miłość

___________________________________________________
*Miłością pi­sane po­dob­no najsmaczniejsze,
szczególnie gdy ko­pie Cię ona po tyłku.
(...)
Miłość cier­pli­wa nie jest, łas­ka­wa tym bardziej...
Jest zwyczajną podłą suką

[za­pożyczyłam to porówna­nie od pew­nej osóbki,
która zde­cydo­wanie miała rację].

25.03.13

"miętka" Em. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 marca 2013, 19:47

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam