Myffa90, teksty z marca 2015 roku

6 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

uśmiech na twarzy
jest do góry nogami
odkąd odszedłeś

______________________________
ba­wię się dalej

choć pier­wsze kroczki
to ta­kie raczkowanie
stanę na nogi 

haiku
zebrał 7 fiszek • 27 marca 2015, 10:37

życie to pestka
po­wie­działam wpadając
jak śliw­ka w kompot


______________________________________
mo­ja pier­wsza próba za­bawy z haiku

niepew­na Em. 

haiku
zebrał 19 fiszek • 26 marca 2015, 09:12

Od ciszy od­bi­ja się naj­większe echo gdybania. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 24 marca 2015, 10:21

Odszedłeś z uśmiechem skradzionym z mojej twarzy

nie pos­ta­wię na stole
dwóch kubków jak zawsze
pew­nie nie na­piję się już dob­rej herbaty
choćbym miodu wlała cały słoik

kroiłeś ser­nik w nie­dziel­ne popołudnie
mówiąc że w święta można piep­rzyć dietę

nie usiądziemy już przy kominku
ani nie wezmę psa na spacer
na so­fie zos­tało pus­te miejsce
w łazien­ce za­wisł je­den ręcznik

_________________________________
po­wiedz mi
jak długo jeszcze
będę drżeć
na wi­dok wyp­rzedzające­go mnie
mer­ce­desa w białej perle

~To­bie, choć nig­dy o tym się nie dowiesz
Em. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 marca 2015, 15:14

***

ka­wa wy­pija­na co rano
sma­kuje przyzwyczajeniem
zu­pełnie jak ty

przy­pomi­nasz gorzkiego papierosa
które­go co ro­ku w styczniu rzucam
a po­tem i tak wy­ciągam z kieszeni

dla­tego le­piej pójść spać
z bur­czącym brzuchem
niż rozpamiętywać
po zjedze­niu orzechów

_____________________________________
tęsknotą pisane
Em.

Ps. Może kiedyś do­robi się tytułu. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 marca 2015, 08:52

Dwie połówki jabłek dwóch różnych odmian

mi­mo że dob­rze nam ze sobą
to upa­damy pod inną jabłonią

___________________________________
z se­rii krótkich wy­wodów pan­ny E.
"Za każdym ra­zem gdy te­lefon nie dzwo­ni, wiem, że to Ty." 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 marca 2015, 10:51

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam