Myffa90, teksty z października 2011 roku

8 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Dziw­ka prze­de wszys­tkim mu­si nau­czyć się trzepać...kasę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2011, 21:31

*[Nie, kochanie]

Po­gubić się można,
zze­zować myśli,
by biły się sa­me ze sobą.
Mieścisz się gdzieś
na czub­ku nosa,
pas­twisz jak mucha obecnością.

Ser­duszko masz miękkie,
pew­nie dlatego
wchodzi nóż jak w masło.
Przyk­ro to mówić
ot­warcie tak,
kochać to nie zaw­sze być szczęśliwym.
___________________________________

*Jeśli Ci przyj­dzie kiedyś do głowy
za­kochać się bez opamiętania,
po­myśl, że to tyl­ko chwi­lowe zawroty,
bo nie ma praw­dzi­wego kochania. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 21 października 2011, 09:28

Credo*

re­ligia nie przys­to­sowała mnie do siebie
nie można jeść kar­pia tuż przed pasterką
by nie przemówił głosem sumienia

mo­je grzechy ośćmi stają w gardle
to mi kapłani nie pu­kają na do widzenia
a ja nie całuję rzeczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 18 października 2011, 20:13

Le­piej być przy­wiąza­nym niż rozwiązłym. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 października 2011, 09:37

Go­towym być na poświęce­nia dla człowieka o gołębim ser­cu to już nie li­tość czy miano łas­ka­wego. To jak dziele­nie się chle­bem, so­bie zos­ta­wiając okruchy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 października 2011, 15:52

Pawie pióro

ob­rastasz w piórka
dumą przyozdobiony
sam­czych kolorów
pur­pu­ry nabierasz

rozkładasz wachlarz
dur­nych zasług swoich
wzla­tasz do góry
i szyb­ko upadasz 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 października 2011, 14:14

Można być at­rakcyj­nym z nad­wagą, szczególnie z tęgim umysłem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 października 2011, 09:41

Babie lato wcale nie jest dla bab

wdarła się prze­ciągiem przez okno
wy­ziębiła let­nie ser­ce do granic
po­malo­wała uli­ce czar­ny­mi parasolami
i ru­dymi liśćmi wi­rujący­mi na wietrze
aurę ducha zas­mu­ciła stru­gami łez z nieba
par­ki opus­toszyła z ra­dos­nych uśmiechów
nas­ta­wiła wodę na her­batę z imbirem
i tra­fiła kaszta­nem mnie w głowę
...bo to zła ko­bieta była
tak na chłop­ski ro­zum ba­bie lato
tak na bab­ski ro­zum la­to z chłopem lepsze 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2011, 13:50

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam