Myffa90, teksty z sierpnia 2010 roku

14 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Viag­ra II

Po­maga poz­być się impotencji,
by dzia­dzio spros­tać mógł lasencji. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 31 sierpnia 2010, 22:14

Ta gówno-praw­da śmier­dzi gorzej od ewi­den­tne­go kłamstwa.
Nie chcę w nią wie­rzyć, a i tak gówno mi z te­go wychodzi. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 22 sierpnia 2010, 17:09

Fig­larna żonka

Wo­lała og­ro­dowe­go węża
od py­tona swe­go męża. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 18 sierpnia 2010, 11:26

Przetwory

Naj­lep­sze me­lony
to te u włas­nej żony.

Oczy­wiście z de­dykacją dla Ciebie Mery
(Ty wiesz czemu). 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 sierpnia 2010, 18:13

Skre­tyniałe to ser­ce gdy tak ufa bez­gra­nicznie, mi­mo że wszys­tkie myśli układają się w słowa "stop" i "basta". 

myśl
zebrała 48 fiszek • 16 sierpnia 2010, 20:15

Pasażer na gapę

Uz­bro­jona w cierpliwość
Pa­kuję w plecak
wszys­tkie tros­ki i uczucia
Sta­ran­nie układam,
smu­tek na dno,
na wszel­ki wypadek
Z nadzieją, że
nie przy­da się
Po ko­lei wrzucam
po­pako­wane w to­reb­ki
wspomnienia
Od­dziel­nie te piękne
i te przykre
Do dru­gich dokładam
tab­liczkę czekolady
Wie­czo­rami niezastąpione
wy­cis­kacze łez
i ona słodka
pocieszycielka
Dalej...
Wcis­kam na siłę
naiwność,
zaw­sze mam jej pod dostatkiem
Na wie­rzch niedbale
wrzu­cam miłość,
zużytą,
po drodze znajdę kosz

Zarzu­cam ba­gaż życiowy
na plecy
i wy­ruszam w nieznane
Kie­sze­nie optymizmem
po brze­gi
wypchane 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 sierpnia 2010, 15:30

Moje banialuki

Spa­ceru­jesz wśród gęstwi­ny myśli moich
Błądzisz, a to ja nie umiem się odnaleźć
Przechadzasz się godzinami
Jed­nak to w no­cy gościsz najczęściej

Ta­ka jest mo­ja samotnia...

Lecz cza­sem wędrow­cze gdy
nap­rawdę od­wie­dzasz mnie
Spa­cery są jeszcze wspanialsze
Two­je pal­ce przechadzają się po moim ciele
Two­je us­ta od­kry­wają no­wych miej­sc wiele
A od­dech sma­gający po szyi
utu­la mnie do snu

Przychodź jak najczęściej... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 sierpnia 2010, 23:04

Zawodowe podejście

Za­mień się w mo­jego doktora
Wy­lecz mą duszę gdy będzie chora

Za­baw się we wspa­niałego ogrodnika
Za­siej nadzieję i pod­lej ciepłem z imbryka

Bądź moim pry­wat­nym kierowcą
Pro­wadź przez drogę życia mi obcą

Bądź moim wier­nym spowiednikiem
Gdy ciężko upo­rać się głowie z mętlikiem

Zos­tań też cza­sem łowcą zwierzyny
Niech po­budzają mnie Two­je czyny

I bądź przy tym świet­nym hodowcą
Bym kwitła przy To­bie i była tą radosną 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 sierpnia 2010, 11:31

Zwykłe niedo­gada­nie się

On chciał od niej nu­mer telefonu.
Ona na nu­merek zap­ro­siła go do domu. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 8 sierpnia 2010, 14:10

Na przekór losu (Gdy...)

Gdy idę z uśmie­chem od ucha do ucha,
mają mnie za niepoczytalną.
Gdy smu­tek po­mie­szku­je na twarzy,
mówią: Tej to życie da­je w kość.
Bzdura!

Gdy opo­wie­działam mu o swoich pragnieniach,
szyb­ko go straciłam.
Gdy z ciszą się bratałam,
krzyczał: [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 sierpnia 2010, 20:14

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam