Myffa90, teksty z sierpnia 2011 roku

22 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Będąc w do­le, można osiągnąć dno. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 31 sierpnia 2011, 20:35

Bez zas­ta­nowienia wi­tam się z każdą przy­godą i równie szyb­ko chciałabym pożeg­nać się z jej skutkami. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 sierpnia 2011, 10:25

Cuk­ro­wane słowa tuczą i idą w boczki. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 sierpnia 2011, 18:54

Obrót o trzysta sześćdziesiąt stopni chłodu

Nie war­to uśmie­chać się do życia
Ono szydzi z nas co rusz
Nie war­to płakać w ukryciach
I tak zos­ta­nie po nas kurz

Nie będę ob­myślać chwi­li każdej
Nie war­te to jest zachodu
I tak nie odróżnię tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 sierpnia 2011, 11:59

Nie-wie(r)sz

Nie zmrużę oka
Szko­da cza­su na sen
Pew­nie to os­tatnia noc
Z Tobą
A jut­ro zapomnę
Zacznę wszys­tko od nowa
Grubą kreską od­dzielę
Wczo­raj od dziś
Choć jut­ro tak blis­ko
To jed­nak odległe
Złodziej cza­su z Ciebie
Mówisz życie ma sens
I to nie by­le ja­ki
Nie śmiem myśleć inaczej
Tyl­ko idź już sobie...
...i zam­knij za sobą drzwi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 sierpnia 2011, 00:21

Bo dziś nie na­daje­my już na tych sa­mych fa­lach tyl­ko w tej sa­mej sieci. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 sierpnia 2011, 20:09

Burza mózgów często kończy się załama­niem i uszkodze­niem kory.


*W od­po­wie­dzi na... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 21 sierpnia 2011, 15:54

Człowiek człowieko­wi nad­ba­gażem, za który słono można zapłacić. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 sierpnia 2011, 23:36

Za­miast sie­dzieć w smrodzie, ludzie wolą odejść. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 sierpnia 2011, 22:12

Kto gównem włada, ten sam w nie wpada. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 17 sierpnia 2011, 15:58

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam