Myffa90, teksty ze stycznia 2011 roku

10 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

O strażaku

Ko­biety mają drgawki
na wi­dok je­go sikawki 

myśl
zebrała 41 fiszek • 27 stycznia 2011, 09:13

Wiatr roz­wiał mo­je wątpli­wości, że zi­ma się kończy. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 stycznia 2011, 15:33

Przedwiosenne porządki

krochmalę umysł
spla­miony twoją
obecnością
wy­bielam szarość
i czer­nie, na które
rzu­ciłeś kolor
a może i urok

wi­rowałam kiedyś
w let­niej sukience
wa­riat­ka mówiłeś
pew­nie tak było

ociekałam wodą
toaletową
byś szedł tropem
zielo­nej herbaty
dziś suszę się
do zobojętnienia
by dokładnie
wpra­sować naszywkę
"zły on był"

zet­rzeć kurz z oczu
ok­ruchy sentymentów
wciągnąć odkurzaczem
i wy­piąć się na ciebie

bo tak lepiej
chyba


_________________
z se­rii rozgardiasz 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 stycznia 2011, 17:43

Sercem karmione koty

prze­biegły czar­ne, wychudzone
przez ulicę pech rozsiewać
z rac­ji bytu
za­mel­do­wane w sta­rej kamienicy
tworząc me­lanż ko­cich szczyn
i szczurzych odchodów
w centrum

kręgosłupy pop­rzy­ras­tałyby im
do żołądków gdy­by nie ona
ta co eme­ryturę lu­bi trwonić
odej­mując so­bie od ust

awan­tu­rują się sąsiedzi
ma­lując pis­ma aż się obiad cofa
roz­sta­wiają trut­ki ja­ko ludzie
ga­tunek nadrzędny
myśli­ciele niemyślący
pa­nowie za­kicha­nego życia
sub­sty­tuty człowieczeństwa

a nie­chby szlag wszys­tko trafił
po­tykam się o puszkę whiskas
kot za ro­giem miauknął
pew­nie mnie zaklął 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 21 stycznia 2011, 21:26

Człowie­czeństwo po­lega na ma­nie­rze i wyższości, w re­zul­ta­cie cze­go bu­ty służą do ko­pania słab­szych, a nie do chro­nienia stóp. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 20 stycznia 2011, 15:01

Szeroki wiersz z cienkim tytułem

sze­rokie horyzonty
w sze­rokich spodniach
sze­roko ot­wieram oczy
by szerzej cię przejrzeć
sze­rokim łukiem omijam
sze­rokich typów w skórach
sze­roko się uśmie­cham
gdy wa­bisz mnie do siebie
sze­roko ot­warty­mi ramionami
sze­rokie myśli obiegają świat
świat moich czte­rech ścian
bym mogła marzyć i śnić
wy­legując się w sze­rokim łóżku

tyl­ko ten wiersz
ta­ki cien­ki z sze­rokim tytułem 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 stycznia 2011, 08:38

Potrzebny jak psu buda

pas­twisz się, dręczysz
nie da­jesz zapomnieć
na­cis­kasz, męczysz
przy­ciągasz nieprzytomnie
uśmie­chasz, zwodzisz
krzy­wisz twarz w grymasie
kręcisz, modzisz
grasz na czasie
mru­gasz, cmokasz
pat­rzysz obłędnie
mo­tasz, kochasz
...kłamać niezmiernie
przy tym Ci po­wiem
ot­warcie choć smutnie
jes­teś dla mnie jak 
ten wrzód na...
sercu? 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 stycznia 2011, 23:24

Gdy­by każdy nie miał choć krzty egoiz­mu w so­bie, los puściłby go z torbami. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 7 stycznia 2011, 16:15

Z kronik kobiet upadłych

-Dałby pan na suchą bułkę
i ka­wałek kiełbasy
-Nie mam - roz­niosło się echem

oczy przek­rwione
włos przetłuszczony
pro­cen­ty niesmacznie
od­bi­jają się alpagą

-Dwa złote proszę!
-Tyl­ko bułkę chcę widzieć!
zdążyła się zmyć
po­konując slalomy

niedo­pałka podniosła
wsadziła między zęby
przyoz­do­bione próchnicą
siar­ko­wy nek­tar spożyła

na ław­ce przycupnęła
w dwudzies­to­let­nim swetrze
pa­miętającym komunę
śmier­dząca, brudna

ko­bieta, której nikt by tak nie nazwał
da­ma Śródmieścia co chciała wziąć
tyl­ko ur­lop od życia

________________________________
kon­ty­nuac­ja kro­nik niedopracowanych 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 3 stycznia 2011, 19:39

We mnie ukryty twój blask

od­wróciłam się na pięcie
świat zro­bił to samo
jeszcze stanął na głowie
i stał tak przez chwilę

szczerzyłam się do ciebie
oczy zmrużyłeś w uśmiechy
świeciły się łudząco szczerze
oczadziała byłam tobą

in­ku­bator ser­ca pękł
roz­trzas­kał na kawałki
le­piej zro­biłam, że zapaliłam
papierosa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 2 stycznia 2011, 13:42

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam