Myffa90, teksty z września 2010 roku

8 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Myf­fa90.

Najbardziej

Lu­bię po­ran­ki
gdy budzi mnie za­pach kawy,
a ty cichut­ko skra­dasz się
z moim ulu­bionym kubkiem
walentynkowym

Lu­bię popołudnia
kiedy to leń mi towarzyszy
i obo­je trzy­mamy go
za rękę

Lu­bię też wieczory
gdy za­duma siada
na ramieniu
i ogląda z nami
telewizję

Jed­nak najbardziej
kręcą mnie no­ce
gdy w po­wiet­rzu wiruje
za­pach miłości,
my pod­da­jemy się chwili,
a dziec­ko szaleństwo
zagląda przez dziurkę
od klucza_____________________
*coś z se­rii gniot 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 września 2010, 08:12

***

Być z kimś, z kim w słoneczny dzień
Słońce og­rze­wa podwójnym blaskiem
Być z kimś, przy kim naj­większe kałuże
Wy­sychają od ciepła naszych uczuć
Być z kimś, ko­go uśmiech
Działa jak trut­ka na wszel­kie smutki
Być z kimś, kto nie boi się
Wy­cierać cudzych łez


I wiedz, że być z tym kimś
To być z Tobą


___________________
Pawłowi

E. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 września 2010, 09:27

Za dużo mówi­my o miłości.
Może skup­my się na wspólnych spa­cerach, po­ran­nym za­pachu ka­wy wy­pija­nej we dwo­je, bez pośpie­chu. A może na wie­czo­rach, gdy upar­cie spiera­my się o ulu­bioną połówkę łóżka, by za­raz po­tem śmiać się do upadłego. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 28 września 2010, 10:25

Co to?

Coś zabolało
Coś zakłuło
Niczym gwóźdź
Niczym drzazga
I zakrwawiło
Całkiem zgłupiało
I pękło, cóż
Zro­biła się miazga
A wszys­tko dlatego
Wszys­tko przez ciebie
Ser­ce mam jedno
A to w potrzebie
Chciało pokochać
Chciało być wierne
A mu­si szlochać
Być samodzielne
Bo coś na­dal boli
Bo coś mu­si kłuć 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 23 września 2010, 08:37

Praca

Po­noć nie hańbi żadna
więc puściła się i radna. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 września 2010, 13:56

Zakalec

Wiesz miły,
Chciałabym ku­pić gar­stkę zaufania
Roz­sy­pać ma­giczny pył wokół i przeczekać
Mój miły,
Chciałabym tak bez zbędne­go gadania
Us­ta­mi moimi zam­knąć two­je i w po­całun­ku trwać
Może byłoby pysznie i szalenie,
Może byłbyś tak blis­ko mnie - tu
Sma­kowa­libyśmy się wzajemnie
Miłością zas­ta­wiali cały stół
Ach mój miły,
Cóż to za przys­mak dla podniebienia
Gdy szept układa się w czułe słowa
Jes­teśmy sen­sem swo­jego istnienia
Ja i ty - połowa i połowa 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 września 2010, 22:12

XXI wiek

To już chy­ba nie dzieci,
a starzy malutcy
Tak szyb­ko chcą dorosnąć
Wkładając wy­zywające szmat­ki, szpilki
i ma­lując buźki

To już chy­ba nie dzieci,
a złodziei banda
Tak szyb­ko chcą mieć pieniądze
Ra­bując staruszki
i ok­ra­dając sta­re auta

To już chy­ba nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 września 2010, 15:52

Ciągłe mówienie "za­raz" oz­nacza to sa­mo co "i tak te­go nie zrobię". 

myśl
zebrała 43 fiszki • 5 września 2010, 15:57

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam