Myffa90, myśli

181 tekstów (myśli) – auto­rem jest Myf­fa90.

Niedo­powie­dze­nia są naj­większą zagadką. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 lipca 2015, 12:52

Za wy­bora­mi czai się samotność. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2015, 22:48

Jest ta­ki powód, dla które­go war­to być pe­symistą i za­miast sa­mych plusów doj­rzeć je­den minus. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2015, 10:34

Niepokój wzras­ta wraz z ma­lejącym zainteresowaniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 czerwca 2015, 23:06

Oka­zuje się, że łat­wiej iść do łóżka z ko­feiną niż tęsknotą, która roz­sadza głowę i nie da­je usnąć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 maja 2015, 12:30

Po większym spożyciu su­mienie zwykło pod­gry­zać wątrobę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2015, 10:49

Nie trze­ba być w klat­ce żeby się zamknąć. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 grudnia 2011, 21:52

Dziw­ka prze­de wszys­tkim mu­si nau­czyć się trzepać...kasę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 października 2011, 21:31

Le­piej być przy­wiąza­nym niż rozwiązłym. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 października 2011, 09:37

Go­towym być na poświęce­nia dla człowieka o gołębim ser­cu to już nie li­tość czy miano łas­ka­wego. To jak dziele­nie się chle­bem, so­bie zos­ta­wiając okruchy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 października 2011, 15:52

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam