Myffa90, poezja

73 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Myf­fa90.

słony pocałunek

dziś za­miast miłości
trzydzieści siedem pro­cent na stole
bo wszys­tko jest oszustwem
na­wet wódki nie trze­ba popijać

z fi­zyką bez che­mii nic nie przetrwa
gdy jed­no ciało dru­giego nie chce
tak to jest z niekochaniem
w ścieżkach bez [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 grudnia 2015, 01:20

Wciąż pamiętam

naj­bar­dziej bo­li gdy nie wiesz co u mnie
nie tęsknisz nie piszesz nie dzwonisz
naj­grub­sze łzy ska­pują po policzkach
sty­kając się ze wspom­nieniem tam­tej zimy
co zim­nem zbliżała nas do siebie

la­tem duszno się ro­bi gdy odetchnąć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 sierpnia 2015, 13:41

Szara (reneta)

zdążyłeś zam­knąć drzwi
gdy z miłością szłam
po­tykając się o próg
naszych niedopasowań

kwiaty już daw­no uschły
niczym us­ta spierzchnięte
od prze­sad­ne­go milczenia
wiem że ko­lej­nych nie będzie

na­dal nie mam odwagi
zacząć wszys­tkiego od nowa
spóźniając się o ko­lej­nych parę minut
by myśli ze śliną połączyć

łudzę się że kiedyś
ja­ko ta słab­sza połowa
do­tur­lam się pod twoją jabłoń
za­nim życie mnie stłucze

na kwaśne jabłko
__________________________________
~To­bie, który byłeś...
... i To­bie, który nie wiem czy istniejesz.

E. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 czerwca 2015, 18:41

Wspomnienia

os­trożnością ser­ca nie nakarmię
ok­radli mnie z sza­leństwa
ci co by­li przed tobą

w myślach ich zabijam
set­ki ra­zy na mi­lion sposobów
zmar­twychwstają o trze­ciej nad ranem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 czerwca 2015, 15:36

Jak zwykle

kiedyś za­rażałeś śmiechem
dziś echem stał się śmiech
bo w głowie szu­mi las
mętlik z gradobiciem

po­wiedz kiedy minie
tej niepo­gody czas
za­pachnie zno­wu latem
wspom­nienia wyg­na wiatr

za­ziele­nią się nadzieją
oczy mo­je pełne trosk
wte­dy mnie kop­niesz w tyłek
na szczęście na rozpęd

jak zwykle

______________________________________________
lu­bię tu cza­sem przyjść ze śmietnikiem
z mętlikiem
by po­tem na długo dać nogę

Em. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 maja 2015, 12:49

Odszedłeś z uśmiechem skradzionym z mojej twarzy

nie pos­ta­wię na stole
dwóch kubków jak zawsze
pew­nie nie na­piję się już dob­rej herbaty
choćbym miodu wlała cały słoik

kroiłeś ser­nik w nie­dziel­ne popołudnie
mówiąc że w święta można piep­rzyć dietę

nie usiądziemy już przy kominku
ani nie wezmę psa na spacer
na so­fie zos­tało pus­te miejsce
w łazien­ce za­wisł je­den ręcznik

_________________________________
po­wiedz mi
jak długo jeszcze
będę drżeć
na wi­dok wyp­rzedzające­go mnie
mer­ce­desa w białej perle

~To­bie, choć nig­dy o tym się nie dowiesz
Em. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 marca 2015, 15:14

***

ka­wa wy­pija­na co rano
sma­kuje przyzwyczajeniem
zu­pełnie jak ty

przy­pomi­nasz gorzkiego papierosa
które­go co ro­ku w styczniu rzucam
a po­tem i tak wy­ciągam z kieszeni

dla­tego le­piej pójść spać
z bur­czącym brzuchem
niż rozpamiętywać
po zjedze­niu orzechów

_____________________________________
tęsknotą pisane
Em.

Ps. Może kiedyś do­robi się tytułu. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 18 marca 2015, 08:52

Dwie połówki jabłek dwóch różnych odmian

mi­mo że dob­rze nam ze sobą
to upa­damy pod inną jabłonią

___________________________________
z se­rii krótkich wy­wodów pan­ny E.
"Za każdym ra­zem gdy te­lefon nie dzwo­ni, wiem, że to Ty." 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 marca 2015, 10:51

Miniatura gdzieś z tyłu głowy

co to za miłość co da­je kosza
z oczu wypływa wodospadami
kłócą się myśli o Ciebie
a cza­sem o samotność
bez sen­su pamiętać
z sen­sem odejść w ciszy
bo na­mi jest tyl­ko wspomnienie

_______________________________________________
z se­rii Em miała chrapkę na pi­sanie "niewierszy" 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 lutego 2015, 22:59

Zauważ mnie

jes­tem ok­ruchem na spodniach
rzęsą w oku i ka­myczkiem w bucie
ma­leńka krzyczę - jes­tem tu
zauważ mnie

jut­ro pot­rzeb­na na pół etatu
po­jut­rze wolne
po­tem ur­lop na dłużej

jes­tem muchą na nosie
resztką jedze­nia w zębie
i mokrą skarpetką
zauważ mnie

przeszkadzam dzisiaj
zaw­ra­cam głowę jutro
i ut­rudniam pojutrze

za­nim będzie za późno
wyj­mij mnie z kie­sze­ni
i zauważ
że cię potrzebuję 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 lipca 2014, 17:02

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam