Myffa90, strona 4

261 tekstów – auto­rem jest Myf­fa90.

Le­piej być przy­wiąza­nym niż rozwiązłym. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 października 2011, 09:37

Go­towym być na poświęce­nia dla człowieka o gołębim ser­cu to już nie li­tość czy miano łas­ka­wego. To jak dziele­nie się chle­bem, so­bie zos­ta­wiając okruchy. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 października 2011, 15:52

Pawie pióro

ob­rastasz w piórka
dumą przyozdobiony
sam­czych kolorów
pur­pu­ry nabierasz

rozkładasz wachlarz
dur­nych zasług swoich
wzla­tasz do góry
i szyb­ko upadasz 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 października 2011, 14:14

Można być at­rakcyj­nym z nad­wagą, szczególnie z tęgim umysłem. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 3 października 2011, 09:41

Babie lato wcale nie jest dla bab

wdarła się prze­ciągiem przez okno
wy­ziębiła let­nie ser­ce do granic
po­malo­wała uli­ce czar­ny­mi parasolami
i ru­dymi liśćmi wi­rujący­mi na wietrze
aurę ducha zas­mu­ciła stru­gami łez z nieba
par­ki opus­toszyła z ra­dos­nych uśmiechów
nas­ta­wiła wodę na her­batę z imbirem
i tra­fiła kaszta­nem mnie w głowę
...bo to zła ko­bieta była
tak na chłop­ski ro­zum ba­bie lato
tak na bab­ski ro­zum la­to z chłopem lepsze 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 1 października 2011, 13:50

Bez­czel­nie ko­goś oszu­kać to jak po­minąć go w sek­sie grupowym. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 września 2011, 09:26

Spermatogeneza

wy­paczo­ne myśli z głowy
przeszły zwin­nie scho­wać się
w gar­ni­turo­wych spodniach
ni­by dos­tojnie wyglądają
jak tak ster­czą so­bie na jej widok

dzieci­nadą jest uk­ry­wać pot­rzeb hektolitry
czy nie le­piej wy­pić kielich nieprzyzwoitości
z różowym Car­lo Ros­si za­nurzyć się
w pachnącej miłością sa­tyno­wej pościeli

bo w życiu jest jak z kołdrą
trzydzieści pro­cent do­mie­szki poliestru
już wiesz cze­mu tracę uśmiech
gdy trze­ba skow­ronka przy­witać "dzień dobry"
i rzu­cić "do widze­nia" roz­grza­nemu łóżku 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 września 2011, 09:35

Spalone mosty glinianego ludzika

ja­ram się tobą
jak czer­wo­nym Marlboro
palę, rozpalam
wzniecam, podpalam
ni­koty­nowe uzależnienie?
nie, ludzka głupota

ga­sisz mnie jed­nym zdaniem
z pier­wszej lep­szej paczki
pros­tym cho­ler­nie - "Pa­lenie zabija"
spa­lam się w po­piół rozgoryczony
rak myśli zżera mnie od środka
wszak jes­tem zgniecionym kiepem
na dnie gli­nianej popielniczki*

______________________________________
*bluszczem spo­wita, bo nic tak nie leczy jak zioła

z se­rii etapów połama­nego ludzika 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 16 września 2011, 09:31

Na kogo wypadnie na tego śmierć

En­tliczek mętliczek
W głowie po słowie
Zielo­ny trawniczek
Po two­jej namowie
Pożyczo­ny rozumek
Swo­jego wciąż brak
Kil­ka zadumek
I dy­mu zły smak

En­tliczek mętliczek
W głowie kolejny
Mleczny strumyczek
I ka­cyk niedzielny
Po­dana dłoń twoja
Po­moc­na od tak
Łapie paranoja
Przez zielo­ny krzak

En­tliczek guziczek
Re­set potrzebny
I w no­sek pstryczek
Również niezbędny
Dałeś nadzieje
I no­we szanse
Diabeł się śmieje
Wyczuł tę farsę 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 września 2011, 09:15

Z Milką w kieszeni

Nie wys­tar­czy biec po szczęście,
trze­ba wie­dzieć gdzie go szukać.
Te­go kur­czo­wo się trzymam,
codzien­nie chodzę po czekoladę.
A Ty mi mówisz, spie­szmy się
kochać ludzi, tak szyb­ko odchodzą.
Na co od­po­wiem bez zastanowienia.
Spie­szmy się zro­bić wszystko,
by nig­dy nie odeszli. Chcesz kawałek?
Nie, dziękuję - prze­cież gorzka.

__________________________________________
Dla Ciebie Kto­siu to straszydło,
my wiemy, że wspom­nienia nie zaw­sze są piękne. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 września 2011, 09:29

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam