Myffa90, strona 5

261 tekstów – auto­rem jest Myf­fa90.

Z uczu­ciami jak z ce­bulą, nie od ra­zu za­bijesz ich za­pach, a i łzy sa­me cisną się do oczu. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 11 września 2011, 16:43

Każdą dzi­kość ser­ca da radę os­woić... nudą w związku. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 września 2011, 14:53

Co weszło dupą, bo­kiem wyjdzie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 września 2011, 08:13

Nie prze­ciągaj stru­ny, gdy chcesz, by gi­tara grała.


In­spi­red by "pew­na trąba". 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 września 2011, 00:01

Z biegiem lat kroczki co­raz wolniejsze. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 września 2011, 11:30

Głupim jest ten, co od­da­je się bez reszty.
A czy mądrym jest ten, co od­da­je się za pieniądze? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 września 2011, 08:56

Bez­senność nig­dy nie do­pada nad ra­nem, kiedy człowiek mu­si wstawać. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 5 września 2011, 09:58

Crack 030911

mówisz, że zaw­sze kręcę no­sem, zrzędzę i grymaszę
mówisz, chodź zro­bimy coś faj­ne­go, pre­feru­jesz raczej?
chciałaś dzielić swo­je życie na części, od­dzielać no­we od starego
po­mogę ci, zro­bimy kres­ki i podzieli­my na dwoje
wy­ciągasz lus­tro, zmuszasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 września 2011, 20:48

Krzy­kiem nie wytłumaczysz, po­budzisz tyl­ko do gor­szych działań. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 3 września 2011, 20:05

To nie szczęście jest ze­zowa­te tyl­ko my ślepi. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 2 września 2011, 15:33

Myffa90

Jestem tylko człowiekiem... Kawa z mlekiem, papieros i mogę tworzyć. Maniaczka gry w scrabble. Wystarczy o mnie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Myffa90

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2018, 21:54Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

17 stycznia 2016, 00:23Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Przez ty­le lat za­daje [...]

9 stycznia 2016, 01:39.Rodia sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

2 stycznia 2016, 20:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie to pes­tka po­wie­działam wpa­dając jak [...]

27 grudnia 2015, 07:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st słony po­całunek

27 grudnia 2015, 01:20Myffa90 do­dał no­wy tek­st słony po­całunek

3 października 2015, 22:38Myffa90 sko­men­to­wał tek­st Prośba

4 sierpnia 2015, 13:41Myffa90 do­dał no­wy tek­st Wciąż pa­miętam