Myffa90, ulubione teksty

1959 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Autostrada do...

Każdy podąża
w jedną stronę
duże auta wolniej
a małe je wyprzedzają
autos­tra­da mieni się
w pro­mieniach słońca
jak mo­neta w palcach
spryt­nie obracana

W pejzażu przemysłowym
gdzie ko­miny sięgają nieba
we mgle to­nie dal
tak lek­ko za­ryso­wana szeptem
z wiaduk­tu wi­dać pog­rze­bowy kondukt
idący szpa­lerem drzew
na pob­liski cmen­tarz
upo­jony deszczem. 

wiersz • wczoraj, 14:00

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42

Jak "marcowe migdały"

W pięćdziesiątym szóstym
Go­mułka za­cisnął pięść
i społeczności żydowskiej
po­wie­dział cześć

Ktoś krzyknął
"Sy­joniści do Syjamu"
nie wiedząc co mówi
i ze łza­mi w oczach
żeg­na­li się ludzie

Zos­tały pus­te mieszkania
a łupy podzielono
za­wijając pej­sa na palec
od­jechał pro­fesor z wa­lizką skromną.... 

wiersz • 13 lutego 2018, 21:31

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota • 13 lutego 2018, 16:05

Ballada o Bronku Furmanie - piosenka discopolo

Bron­ko­wi F
wątro­ba wysiadła
na małej stacyjce
pa­tykiem pisanej

Więc je­go znajoma
lek­ko zawiana
chodziła pod wieczór
ro­bić mu zastrzyk

Bro­nek był twardy
i ie poił już tydzień
choć go przy­ciągał mo­nopo­lowe­go gwar
za to maślankę
co wieczór wypijał
a w każdy po­ranek kapłona jadł

Które­goś dnia nałóg
ciężi jak stal
poz­wo­lił mu wi­no przez tydzień pić
po­noć or­ga­nizm zaprotestował
i poszedł chłop w piach
siarką pok­ry­ty drew­niany ma krzyż... 

wiersz • 5 lutego 2018, 21:51

Poranek Bronka Furmana

Przez żółte zęby
prze­cedził naj­tańszą kawę
w je­go ot­wartych ustach
za­tańczył z pa­piero­sa dym
i wyszedł w białej koszul­ce na ramiączkach
przed klatkę schodową
by przez skle­jone po­wieki przy­witać dzień

Jeszcze coś zje
i pójdzie po na­lewkę wiśniową
dzieciom ku­pi lizaki
i [...] — czytaj całość

wiersz • 5 lutego 2018, 21:47

Plus "pińcet"

Cisza
wiat­rem go­niony śmieć
wo­rek foliowy
po wątrobie
ze zmar­szczka­mi krwi
na stygnących skrzepach
i ko­bieta z siatkami
na po­siwiałym betonie
niosąca do do­mu podroby
jak ptak ro­baki do gniazda

Gdy­by nie pieniądze od państwa
to strach pomyśleć
co by jedli
i w co się ubrali
ale te­raz ma na­wet na szminkę
i banany

W do­mu no­wa pralka
i na sobotę
bul­goczą flaczki w garach... 

wiersz • 27 stycznia 2018, 10:20

M2 z piecem kaflowym

Mój zna­jomy dostał
soc­jalne mieszkanie
ale zro­bił w nim melinę
gdzie dziec­ko ciągle płacze

Węgiel przepił
a tu kły os­trzy zima
i ry­suje się mgłą w krajobrazie
on chy­ba ro­zumu nie ma

Już nikt mu nie pożycza
mają go za degenerata
który dług obiecał oddać
jeszcze przed końcem świata

Mój zna­jomy był wspa­niałym człowiekiem
z ko­lejką elektryczną
ale wszedł w związek z pijaczką
i ra­zem prze­pili wszystko... 

wiersz • 17 stycznia 2018, 20:46

Noc w Górach Izerskich

Byłem
w górach

burza wściekła
przechodziła boso
deszcz
majaczył
w ra­mionach drzew
by­liśy je­dyny­mi dziedzicami
w przestworzach
spa­dały na nas sny nieba
zam­kniętych powiek
rzęsiście sze­leściła cisza
i nag­le bryła ciemności
sześcien­na i gęsta
prze­cięta jaskrawością
pow­lekła oczy
cisza
i bi­cie serca

w dali
nieokreślonej
światło schroniska
księżyc wyjrzał
przez roz­prutą zasłonę nieba...

( Chat­ka Górzystów mała na dłoni) 

wiersz • 13 stycznia 2018, 16:56

Zwykły opis wiosny zimą

Niekiedy
w środ­ku zimy
budzą się bazie
spo­koj­nie łabędź pływa

Ciepły fen
ga­lopu­je niżem
odsłaniając wargi
czar­nej ziemi

Wra­cają ptaki
ze stron dalekich
ko­bieta ziarno
sy­pie im pod dzioby
słońce twarz głaszcze
ciepłą dłonią dobroci
stok­rotka z działki
wśród traw tańczy. 

wiersz • 11 stycznia 2018, 15:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka