Myffa90, ulubione teksty

1904 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

O Boże! Jak Pan może?! 

aforyzm • 20 września 2017, 00:27

O ro­bot­ni­ku bu­dow­la­ny! Zno­wu poszedłeś w tany? 

aforyzm • 19 września 2017, 21:40

Zwykły obraz bez poezji

Jan Kowalski
je ogórkową
w ta­lerzu na­wet je­go odbicie
nie pływa
za­bielo­na rzeczywistość
z której wys­ta­je wołowa kość

Od­sta­wia miskę
z wy­padającą łyżką
na tap­cza­nie siada
kawa
telewizor
nie pa­li papierosa

Żona wra­ca z torbami
w po­nury dzień
Jan Kowalski
stał się blady
jak za­tar­ty w pa­mięci sen... 

wiersz • 9 września 2017, 09:40

Umierająca poezja

Widziałem
jak umierała poezja
wiotka
wśród snów lip
opa­dających sze­les­tem na ziemię

Magnolia
na rękach ją niosła
jak dziecko
po­ważną twarz miał
w roz­la­nych włosach
jak requiem
nu­cone przez biały welon
naiwny
i nieśmiały

Później lato
opar­te o drzewo
stało
z teczką pękatą
w po­peli­nowym płaszczu
i butach
wy­liza­nych rosą
w zmur­szałej bra­mie z cegły
mdlały róże
z bólu posiwiałe
w zniszczo­nych dłoniach
cho­wały twarze... 

wiersz • 22 sierpnia 2017, 10:46

Galareta - wspominajnik zwyczajny

Mój wujek
ze schi­zof­re­nią w ustach
na muchy miał lep
po­wiewający jak war­kocz śmierci
obok pożółkłego klosza

Je­go bru­nat­ne zęby
ze szczelinami
w których wi­rował dym z papierosa
a prze­ciąg grał Hu­moreską Dvoraka

Kiedy było dobrze
to świat malował
i ro­bił ka­nap­ki do parzochy
a do te­go miał miłość
której ściągał brązo­we pończochy

Ciężki w przeciągu
po­wiewał żółty lep z muchami
a An­drzej wy­puszczał w su­fit dym
i pa­lił po­pular­ne­go papierosa... 

wiersz • 4 sierpnia 2017, 21:11

Pejzaż poranny

To mias­to jest tak ciasne
że
udu­siło się w nim powietrze

Sa­mot­ność skóry
poszarzała farba
podwórze za paznokciem

Przed kościołem
na krzyżu
Jezus
na­siąknięty mgłą
ktoś mu wino
na gąbce podaje

Cen­trum miasta
a tak pusto

Ja­kiś człowiek
patrzy
zza rogu
w wypłowiałym płaszczu... 

wiersz • 30 lipca 2017, 14:02

Z przymrużeniem oka

Mo­jej żonce
prześliczne kwiatki
a ona
mryg mryg mryg
zza fi­ranek rzęs
uśmiechem
cza­ruje zgrabnie
i małe sreberko
na rączkę jak płoć
a ona
szyr szyr szyr
uśmie­cha się figlarnie

Cały dzień za rączkę
i do skle­pu po tampony
bo ma okres
i tab­letki od bólu głowy

Pstryk pstryk pstryk
zdjęcia z fleszem na plaży
ona i zachód słońca
i wie­czor­ny splot nogami

Ciężko jest ba­lans bieli ustawić 

wiersz • 29 lipca 2017, 11:03

Obraz przedmieścia

W miej­skim zaułku
na grze­bieniu gra wiatr
w tłus­tych włosach świtu
niep­rzes­pa­na noc
z pos­kle­jany­mi oczami
szu­ka sen­su dnia

Noc­ny poławiacz złomu
z wózkiem na kośla­wych kołach
poszedł
brze­giem mlecznej drogi
w paszczę przedmieścia

Na tle si­nego nieba
ko­miny fabryczne
w pończochach dy­mu tańczą... 

wiersz • 19 lipca 2017, 22:02

Nie ma szans, żeby kto­kol­wiek przeżył wy­padek zwa­ny życiem. 

myśl • 14 lipca 2017, 09:36

W życiu człowieka

Warczy
burą ma twarz
mój krajobraz
ku­lawy życiorys

Ja­kaś zasłona
kwiecis­ta w snach
i nieskończoność
wy­tar­ta w schodach

Czer­wo­na poręcz

Zielo­na lamperia
i cza­su twarz
obojętnością zniszczona
na ko­lację "Oj­cze nasz"
pod­no­si się dziecko
z brud­nych kolan. 

wiersz • 2 lipca 2017, 13:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka